ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Química tardor CONS- 2018

                          

 
Cursos de QUÍMICA
Subvencionada pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.


Tardor 2019: GMP's, Control i gestió de la qualitat en la industria química i afins, Operacions bàsiques en planta química

 

 1. Accions formatives incloses: 

 • GMP's (20 hores)

 • Control i gestió de la qualitat en la indústria química i afins (30 hores)

 • Operacions bàsiques en planta química (50 hores)

 

Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

(I-1) Operacions bàsiques en planta química: 

 

Durada: 

 • 50 hores. 

 

Objectiu General: 

 • Desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química. • Consolidar coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química i afavorir la comprensió de la feina de forma integral. 

 

Objectius específics: 

 • Conèixer els processos implicats en la preparació i tractament de matèries primeres i productes químics.  

 • Identificar les matèries primeres.  

 • Saber abordar els serveis auxiliars del procés químic. 

 • Controlar les operacions del procés a la planta química.  

 • Saber posar en marxa i aturar equips, així com controlar les funcions intermèdies.  

 • Conèixer i saber posar en pràctica normes de seguretat i higiene mediambientals en una planta química. 

 

Continguts: 

 

1. Productes, processos i serveis. 

 1. Preparació i tractament de matèries primeres i productes químics 

 2. Identificació i transport de productes químics. 

 3. Emmagatzematge de productes químics. 

 4. Identificació i control de matèries químiques 

 5. Assegurament de la qualitat. 

 6. Sistemes de gestió de la qualitat. 

 7. Inspeccions i assajos per al control de la qualitat. 

 8. Mostreig per al control de la qualitat. 

 

2. Processament de materials sòlids. 

 

3. Processament de materials líquids i gasos. 

 

4. Serveis auxiliars de procés químic. 

 1.  Preparació i posada a punt d'instal·lacions i equips auxiliars. 

 2. Operacions bàsiques de manteniment dels equips i instal·lacions. 

 

5. Operacions de procés en planta química 

 1. Característiques dels processos de producció químics industrials. 

 2. Operacions necessàries per a la preparació de màquines i equips. 

 3. Distribució de materials. 

 4. Conducció del procés de producció. 

 5. Envasat de matèries químiques i productes. 

 

6. Instrumentació i control 

 1.  Posada en marxa i parada d'equips. 

 2.  Paràmetres de control d'un procés químic industrial. 

  

(I-2) Riscos Químics  

&a
Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització