ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

TELEF COMPTABILITAT BÀSICA CONS19

                         

       
                                                                                        

                                                         


TELEFORMACIÓ en COMPTABILITAT BÀSICA

 

MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma  de teleformació, de manera que el participant pugui interactuar amb el tutor i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

 

*************

TELE-FORMACIÓ COMPTABILITAT BÀSICA

 

Orientacions.

 

  • Comptabilitat Bàsica (60 hores).

  El curs permet iniciar-se en els conceptes bàsics, coneixe procediments tècnics generals, el procés comptable bàsic i determinats temes concrets d’aplicació general, estar capacitar per portar una comptabilitat senzilla.

 

   

Tele-formació Comptabilitat Bàsica Subvencionat 100% pel Consorci 11/05/2021 12/07/2021
Veure