ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

TELEF-QUÍMICA CONS- 19

                         

                                 
TELEFORMACIÓ en QUÍMICA

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya. Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

*****

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

Escola Sant Gervasi, degut a les situació extraordinària pel COVID19, preveu sol·licitar al CONSORCI la possibilitat d'impartir les accions informatives relacionades a continuació en modalitat de TELEFORMACIÓ, tal com preveu la instrucció la instrucció del CONSORCI  de 30 d’abril de 2020 per la qual es defineixen els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

 

Els possibles interessats han de conèixer el següent: 

 • Que el centre està en procés de sol·licitud de canvi d'especialitat de presencial a TELEFORMACIÓ i que la realització de la formació estarà subjecta a l'autorització final del CONSORCI. 
 • Que la publicació de les activitats formatives té caràcter informatiu i serveix per a valorar el número dels potencials usuaris que podrien estar interessats. 

Aquestes dues condicions poden condicionar la planificació de les accions formatives i fins i tot la seva execució. 

 

MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

 

*************

TELEFORMACIÓ QUIM1 - Riscos i manipulació productes químics. Operacions bàsiques de planta química

 Aquest itinerari inclou les següents accions formatives: 

 

 • Riscos Químics (10 h).
 • Manipulació de productes químics (15 h).
 • Operacions bàsiques de planta química (50 h).

 

 

   

TELEF-QUIM1 Teleformació QUÍMICA - Riscos i manipulació productes químics. Operacions bàsiques en planta química 26/05/2020 29/07/2020
Veure

2-TELEFORMACIÓ QUIM - Manipulació de productes químics

 Aquest itinerari inclou les següents accions formatives: 

 

 • Manipulació de productes químics (15 h).

 

 

   

TELEF-QUIM2 2-Teleformació QUÍMICA - Manipulació productes químics. 13/07/2020 22/07/2020
Veure

TELEFORMACIÓ QUIM 3

 Aquest itinerari inclou les següents accions formatives: 

 

 • Reglaments d'emmagatzematge de productes químics (16 h)

 • Operacions bàsiques de planta química (50 h).

 • Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins (30 h)

 • Riscos químics (10 h)

 

 

   

TELEF-QUIM3 Teleformació QUÍMICA - Reglament. Operacions bàsiques. Seguretat i Riscos químics Subvencionat 100% pel Consorci 21/09/2020 22/03/2021
Veure