ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Formació Treball. Subven.

Oferta formativa promoguda per l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès i subvencionada pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya, adreçada preferentment a persones treballadores.

Per primer cop la formació oferida des de l'Agrupació són Mòduls Formatius associats a Certificats de Professionalitat que tenen Reconeixement Oficial

Consultar l'oferta formativa de l'Agrupació.