ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Xarxes Socials CONS-2016

                          

 

 

Oferta Formativa de Estratègies de Màrqueting 2.0, Posicionament WEB, Comunnity Mannager, Xarxes Socials
Subvencionada pel Consorci

 

Itinerari I: Màrqueting digital i posicionament WEB - PT20160040

 Accions formatives que configuren l'itinerari:

 • Estratègies de màrqueting 2.0. (50 hores).
 • Posicionament WEB SEO/SEM. (60 hores).

Objectius generals de l'itinerari:

 • Conèixer i aplicar les possibilitats que ofereix el màrqueting 2.0 amb idees pràctiques.
 • Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web. 

 

     

 

 

Estratègies de Màrqueting 2.0

 

Hores:

 

 • 50 Hores

 

Objectius generals:

 

 • Aprendre conceptes fonamentals sobre màrqueting turístic i comerç electrònic.
 • Identificar els requisits essencials i característiques per a la venda a internet.
 • Rendibilitzar les possibilitats del web .
 • Conèixer el màrqueting tradicional i la seva evolució .
 • Conèixer i aplicar les possibilitats que ofereix el màrqueting 2.0 amb idees pràctiques.

 

Objectius específics:

 

 • Entendre els àmbits digitals en general
 • Saber què és el Social Media màrqueting i aprendre a utilitzar-lo amb efectivitat (xarxes socials, quines i perquè).
 • Aprendre a convertir leads en clients
 • Aprendre a fidelitzar clients amb estratègies digitals
 • Aprendre tècniques de SEO i SEM (posicionament a Internet).
 • Aprendre a captar clients utilitzant màrqueting d'atracció (Inbound màrqueting)
 • Entendre les mètriques digitals.

 

Continguts:

 

1.Introducció al màrqueting 2.0

 

 • Conceptes generals
 • L'Internet de les persones i l'Internet de les coses: evolució de l'àmbit digital des del 1995 fins avui. Què vindrà en un futur?
 • Concepte d'intermediació digital.

 

2. Màrqueting i comerç electrònic

 

 • Canals propis, canals comprats i canals guanyats.
 • Ser a Internet: perquè ser a Internet i de quina manera. Drupal, wordpress, magento... La importància dels continguts.

 

3. Estratègia de màrqueting i mitjans socials

 

 • Monitorització i estratègia de màrqueting 2.0: Monitoritzem la xarxa. Controlem què diuen de nosaltres i què diuen de la competència.
 • La importància de la Base de dades pròpia: Identificar clients, convertir els leads en clients, en dades. Després segmentem i fidelitzem
 • INBOUND VS OUTBOUND MARKETING

 

4. Estratègies de màrqueting 2.0

 

 • Publicitat online i estratègia publicitària: Estratègia publicitària, briefing i targets. Diferents formats publicitaris.
 • E-mail màrqueting: Estratègies de campanyes de correu electrònic. Errors comuns.
 • Màrqueting d'afiliació: Eixos bàsics d'un programa d'afiliació. Avantatges i inconvenients. Principals xarxes d'afiliats.
 • Mobile Marketing: accions pull i push
 • Social Media Marketing: Xarxes socials. Què són? Quins tipus hi ha? Segmentació i hàbits d'ús a les xarxes socials. Fases d'un pla de social-media.

 

5. Anàlisi dafo

 

6. Màrqueting viral

 

7. Posicionament en cercadors amb contingut 2.0

 

 • Mètriques digitals i fidelització: analítica web, Nielsen, OJD, Comscore…

 

Posicionament web SEO/SEM:

 

Hores:

 

 • 60 Hores.

 

Objectiu general:

 

 • Conèixer què és SEO i quins són els seus avantatges per a l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.

 

Continguts:

 

1. Introducció SEO

 

 • Què és SEO
 • Les tres potes del SEO
 • Estructura de la informació
 • Contingut
 • Enllaços
 • Com funcionen els motors de recerca
 • Indexació de la informació. El crawler.
 • Emmagatzematge de la informació
 • Resposta a una petició d’un motor de recerca
 • Eines i plugins

 

2. SEO on-page

 

 • Estructura de la informació
 • La Home no és la nostre única font d’entrada
 • Com construir l’estructura de la informació indexable a partir del KEI i KFI
 • Codi HTML posicionable
 • Disseny
 • Codi
 • La web semàntica
 • SEO per a editors
 • Eines i plugins SEO on-page
 • Continguts Web

 

3. SEO off-Page

 

 • Importància dels enllaços
 • Backlinks
 • Linkjuice
 • El KOI
 • Casos d’èxits – Casos de fracàs
 • Eines SEO off-page

 

4. Eines i analítica Web (SEO)

 

 • Webmastertool i Google Analytics
 • Definició de KPI´s SEO
 • Creació de dashboards

 

5. Consultoria SEO - Benchkmark SEO

 

 • Auditoria codi
 • Consultoria SEO on page
 • Consultoria SEO off page

 

6. Introducció SEM

 

 • CPC – CPM - CPA
 • El compte d’Adwords i configuració d’una campanya bàsica
 • Formats d’anuncis
 • Configuració d’orientació i ubicacions
 • Eines d’adwords
 • Sistema d’ apostes d’adword
 • Tipus de directives d’adwors i qualitat dels anuncis

 

7. Gestió de campanyes

 

 • Codi de conversió
 • Quality Score
 • Keyword
 • Anunci
 • Landing Page
 • CTR
 • Gestió de campanyes a la xarxa de recerca
 • Gestió de campanyes a la xarxa de display
 • Pla estratègic de campanyes: Google adplanner

 

8. Vídeo màrqueting amb Youtube

 

 • Descripció general de la publicitat en vídeo.
 • Creació i gestió de campanyes.
 • Mesura del rendiment i optimització.

 

9. Eines i analítica Web

 

 • Connexió amb Google Analytics
 • Website Optimizer
 • KPI´s SEM i dashboards
 • MCC
Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització