ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

2-Teleformació FARMA - Introducció a les GMP's.

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
Aturada-Coronav TELEF-FARMA CONS- 19 TELFARMA2 - Introducció a les GMP's Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 20h. 14/07/2020 a 27/07/2020 Dilluns a dijous (Teleformació) 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV