ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

2-Teleformació QUÍMICA - Manipulació productes químics i Riscos químics

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
Aturada-Coronav TELEF-QUÍMICA CONS- 19 TELQUIM 2 - Manipulació de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 15h. 13/07/2020 a 22/07/2020 Dilluns a dijous (Teleformació) 18:00 a 21:00
Aturada-Coronav TELEF-QUÍMICA CONS- 19 TELQUIM 2 - Riscos químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 10h. 02/12/2020 a 16/12/2020 Dilluns i dimarts (Teleformació) 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV