ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

ACTIC/C6 Tractament de la informació numèrica ( MIXTOS 21)

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
MIXTOS 2021 MIXTOS 2021 ACTIC ACTIC/C6 Bàsic - Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 25/04/2022 a 26/05/2022 Dimarts i dijous 18:00 a 21:00
MIXTOS 2021 MIXTOS 2021 ACTIC ACTIC/C6 Mitjà - Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 31/05/2022 a 05/07/2022 Dimarts i dijous 18:00 a 21:00
MIXTOS 2021 MIXTOS 2021 ACTIC ACTIC/C6 avançat - Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 07/07/2022 a 13/09/2022 Dimarts i dijous 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
*Al confirmar la demanda de reserva de plaça confirmo que accepto la Política de Privacitat i l'Avís legal aixi com el tractament de les dades aqui informades per part de l'Escola Sant Gervasi Cooperativa AQP per a les tasques de registre i informació
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV