ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

ADGD0108 - GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 2021)

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
MIXTOS 2021 MIXTOS 21 Administració CP MF0231 - Comptabilitat i Fiscalitat Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 240h. 18/01/2022 a 28/03/2022 Dilluns a Divendres 16:00 a 21:00
MIXTOS 2021 MIXTOS 21 Administració CP MF0232 - Auditoria Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 120h. 29/03/2022 a 10/05/2022 Dilluns a Divendres 16:00 a 21:00
MIXTOS 2021 MIXTOS 21 Administració CP MF0233 - Ofimàtica Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 190h. 11/05/2022 a 06/07/2022 Dilluns a Divendres 16:00 a 21:00
MIXTOS 2021 MIXTOS 21 Administració CP MP0075 - Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió comptable i auditoria Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 80h. 07/07/2022 a 28/09/2022 Dilluns a Divendres 16:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
*Al confirmar la demanda de reserva de plaça confirmo que accepto la Política de Privacitat i l'Avís legal aixi com el tractament de les dades aqui informades per part de l'Escola Sant Gervasi Cooperativa AQP per a les tasques de registre i informació
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV