ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

ADGD0308_2M Activitats de Gestió Administrativa (FOAP2017)

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
FOAP2017 FOAP2017 Administració MF0976 - Operacions administratives comercials Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 160h. 29/11/2017 a 26/01/2018 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2017 FOAP2017 Administració FCO - Formació Complementària Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 40h. 01/02/2018 a 09/02/2018 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2017 FOAP2017 Administració MF0980 - Gestió auxiliar de personal Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 90h. 02/03/2018 a 22/03/2018 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2017 FOAP2017 Administració MF0981 - Registres comptables Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 120h. 23/03/2018 a 27/04/2018 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2017 FOAP2017 Administració MF0973 - Gravació de dades Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 90h. 02/05/2018 a 22/05/2018 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2017 FOAP2017 Administració MF0978 - Gestió d'arxius Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 60h. 23/05/2018 a 05/06/2018 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2017 FOAP2017 Administració MF0233 - Ofimàtica Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 190h. 06/06/2018 a 20/07/2018 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2017 FOAP2017 Administració MP0111 - Mòdul de pràctiques professionals no laborals Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 80h. 04/09/2018 a 24/09/2018 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV