ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

ADGG0408_1- OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 21)

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
MIXTOS 2021 MIXTOS 21 Administració CP MF0969 - Tècniques administratives bàsiques d'oficina Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 150h. 18/11/2021 a 16/02/2022 Dilluns a Divendres 18:00 a 21:00
MIXTOS 2021 MIXTOS 21 Administració CP MF0970 - Operacions bàsiques de comunicació Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 120h. 17/02/2022 a 26/04/2022 Dilluns a Divendres 18:00 a 21:00
MIXTOS 2021 MIXTOS 21 Administració CP MF0971 - Reproducció i arxiu Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 120h. 27/04/2022 a 30/06/2022 Dilluns a Divendres 18:00 a 21:00
MIXTOS 2021 MIXTOS 21 Administració CP MP0112 - Mòdul de pràctiques professionals no laborals Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 40h. 04/07/2022 a 28/09/2022 Dilluns a Divendres 16:00 a 21:30
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
*Al confirmar la demanda de reserva de plaça confirmo que accepto la Política de Privacitat i l'Avís legal aixi com el tractament de les dades aqui informades per part de l'Escola Sant Gervasi Cooperativa AQP per a les tasques de registre i informació
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV