ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comerç exterior i promoció i negoci a través de les xarxes socials

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20180060 COMERÇ I MK CONS-2018* Comerç exterior - Promoció i negoci a través de les xarxes socials Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 40h. 18/12/2018 a 19/02/2019 Dimarts i dijous 18:00 a 21:00
PS20180060 COMERÇ I MK CONS-2018* Comerç exterior - Comerç exterior Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 40h. 21/02/2019 a 09/04/2019 Dimarts i dijous 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV