ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

COMERÇ I FINANCES TARDOR

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20180060 Comerç i finances CONS-18 Comptabilitat bàsic - Comptabilitat bàsica Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 60h. 25/09/2019 a 02/12/2019 Dilluns i dimecres 18:00 a 21:00
PS20180060 Comerç i finances CONS-18 Comerç exterior - Comerç exterior Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 40h. 15/10/2019 a 28/11/2019 Dimarts i dijous 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV