ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comptabilitat

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20180060 COMPTABILITAT CONS-2018 Comptabilitat - Comptabilitat bàsica Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 60h. 06/02/2019 a 29/04/2019 Dilluns i Dimecres 18:00 a 21:00
PS20180060 COMPTABILITAT CONS-2018 Comptabilitat - Comptabilitat avançada Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 60h. 06/05/2019 a 17/07/2019 Dilluns i Dimecres 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV