ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Equips i operacions-materials i processos- manipulació materies primeres -reglament d' emmagatzematge i riscos químics

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20180060 Cursos Química CONS- 2018* Processos - Equips, operacions, materials i processos de fabricació en la indústria química i afins. Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 19/12/2018 a 17/01/2019 Dilluns a Divendres 18:00 a 21:00
PS20180060 Cursos Química CONS- 2018* Manipulació - Manipulació de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 15h. 21/01/2019 a 28/01/2019 Dilluns a Divendres 17:45 a 20:45
PS20180060 Cursos Química CONS- 2018* Mteries primeres - Mteries primeres en la indústria química i afins Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 29/01/2019 a 11/02/2019 Dilluns a Dijous 17:45 a 20:45
PS20180060 Cursos Química CONS- 2018* Reglament - Reglament de l' emmagatzematge de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 12/02/2019 a 18/02/2019 Dilluns a Dijous 17:45 a 20:45
PS20180060 Cursos Química CONS- 2018* Riscos químics - Riscos químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 10h. 19/02/2019 a 22/02/2019 Dilluns a Dijous 17:45 a 20:45
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV