ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

I. (HOSPI) Operacions planta, manipulació i riscos químics.

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20180060 Química-Hospitalet CONS-18 Operacions bàsiques - Operacions bàsiques en planta química Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 50h. 13/09/2019 a 01/10/2019 De dilluns a divendres 16:00 a 20:00
PS20180060 Química-Hospitalet CONS-18 Manipulació de prod - Manipulació de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 50h. 07/10/2019 a 10/10/2019 De dilluns a divendres 16:00 a 20:00
PS20180060 Química-Hospitalet CONS-18 Riscos Químics - Riscos Químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 10h. 14/10/2019 a 16/10/2019 De dilluns a dijous 16:30 a 20:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV