ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

I. Operacions bàsiques, riscos i reglament d'emmagatzematge de productes químics.

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20180060 Química-Can Ribas CONS-18 QUIM-Can Ribas - Operacions bàsiques en planta química Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 50h. 29/04/2019 a 28/05/2019 De dilluns a dijous 16:00 a 20:00
PS20180060 Química-Can Ribas CONS-18 QUIM-Can Ribas - Riscos químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 10h. 14/05/2019 a 16/05/2019 De dimarts a dijous 16:00 a 19:20
PS20180060 Química-Can Ribas CONS-18 QUIM-Can Ribas - Reglament d'emmagatzematge de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 16h. 05/06/2019 a 12/06/2019 De dilluns a dijous 16:00 a 20:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV