ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

II. Manipulació, matèries primeres i processos de fabricació.

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20180060 Química-Can Ribas CONS-18 QUIM-Can Ribas - Manipulació de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 15h. 16/09/2019 a 19/09/2019 De dilluns a dijous 16:00 a 20:00
PS20180060 Química-Can Ribas CONS-18 QUIM-Can Ribas - Equips, operacions, materials i processos en la fabricació en la indústria química i afins Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 07/10/2019 a 17/10/2019 De dilluns a dijous 16:00 a 20:00
PS20180060 Química-Can Ribas CONS-18 QUIM-Can Ribas - Matèries primeres a la indústria química i afins Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 23/10/2019 a 21/10/2019 De dilluns a dijous 16:00 a 20:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV