ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

II. (Tarraco) Equips, reglament d'emmagatzematge de productes i control de la qualitat

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20180060 Química-Tarragona CONS-18 QUIM-Tarragona - Equips, operacions, materials i processos de fabricació, reglament i gestió de la qualitat Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 21/10/2019 a 31/10/2019 De dilluns a dijous 16:00 a 20:00
PS20180060 Química-Tarragona CONS-18 QUIM-Tarragona - Reglament de l'emmagatzematge de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 16h. 04/11/2019 a 07/11/2019 De dilluns a dijous 16:00 a 20:00
PS20180060 Química-Tarragona CONS-18 QUIM-Tarragona - Control i gestió de la qualitat en la indústria química i afins Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 11/11/2019 a 21/11/2019 De dilluns a dijous 16:00 a 20:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV