ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Producció Farmacèutica-SABADELL

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20180060 Química-Sabadell CONS-18 Sabadell-FARMA - Neteja, desinfecció i esterilització a la indústria farmacèutica Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 16/09/2019 a 27/09/2019 De dilluns a divendres (10 sessions) 18:00 a 21:00
PS20180060 Química-Sabadell CONS-18 Sabadell-FARMA - Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 30/09/2019 a 11/10/2019 De dilluns a divendres (10 sessions) 18:00 a 21:00
PS20180060 Química-Sabadell CONS-18 Sabadell-FARMA - Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 14/10/2019 a 25/10/2019 De dilluns a divendres (10 sessions) 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV