ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

QUIM-SABADELL

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20180060 Química-Sabadell CONS-18 QUIM-SABADELL - Operacions bàsiques en planta química Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 50h. 28/10/2019 a 19/11/2019 De dilluns a divendres 18:00 a 21:00
PS20180060 Química-Sabadell CONS-18 QUIM-SABADELL - Control i gestió de la qualitat en la indústria química i afins Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 20/11/2019 a 03/12/2019 De dilluns a divendres 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV