ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

QUIA0208_3M ASSAJOS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS (Certificat de Professionallitat / FOAP2018)

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
FOAP2018 FOAP2018 Química FCO - Formació Complementària Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 10h. 30/01/2019 a 01/02/2019 Dilluns a Divendres 09:00 a 13:00
FOAP2018 FOAP2018 Química MF0052 - Qualitat al laboratori Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 130h. 05/02/2019 a 08/03/2018 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2018 Química MF0053 - Mostreig per a assaig i anàlisi Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 70h. 11/03/2019 a 26/03/2019 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2018 Química MF0054 - Assajos microbiològics Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 150h. 27/03/2019 a 10/05/2019 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2018 Química MF0055 - Assajos Biotecnològics Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 90h. 13/05/2019 a 31/05/2019 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2018 Química MP0052 - Pràctiques professionals no laborals (CP ASSAIGS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS) Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 80h. 06/06/2019 a 27/06/2019 Dilluns a Divendres 00:00 a 00:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV