ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

QUIA0208_3M ASSAJOS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS (Certificat de Professionallitat / FOAP2019)

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
FOAP2019 FOAP2019 Química FCO - Formació Complementària Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 10h. 30/10/2019 a 05/11/2019 Dilluns a Divendres 09:00 a 13:00
FOAP2019 FOAP2019 Química MF0052 - Qualitat al laboratori Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 130h. 07/11/2019 a 11/12/2019 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2019 FOAP2019 Química MF0053 - Mostreig per a assaig i anàlisi Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 70h. 13/12/2019 a 15/01/2020 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2019 Química MF0054 - Assajos microbiològics Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 150h. 17/01/2020 a 25/02/2020 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2019 FOAP2019 Química MF0055 - Assajos Biotecnològics Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 90h. 27/02/2020 a 18/09/2020 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2019 FOAP2019 Química MP0052 - Pràctiques professionals no laborals (CP ASSAIGS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS) Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 80h. 28/09/2020 a 16/10/2020 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV