ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

QUIE0108 OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat)

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
FOAP2018 FOAP2018 Química * FCO - Formació complementària Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 10h. 16/01/2019 a 18/01/2019 Dimecres a Divendres 09:00 a 13:00
FOAP2018 FOAP2018 Química * MF0045 - Operacions bàsiques de procés químic Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 150h. 23/01/2019 a 11/03/2019 Dilluns a Dijous 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2018 Química * MF0046 - Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 170h. 12/03/2019 a 09/05/2019 Dilluns a Dijous 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2018 Química * MF0047 - Control en planta química Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 130h. 13/05/2019 a 20/06/2019 Dilluns a Dijous 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2018 Química * MF0048 - Seguretat i medi ambient en planta química Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 80h. 25/06/2019 a 17/07/2018 Dilluns a Dijous 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2018 Química * MP0053 - Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) Subvencionat 100% pel SOC Preferentment Treballadors 80h. 23/07/2019 a 10/09/2019 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV