ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

QUIE0108 OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat)

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
FOAP2019 FOAP2019 Química FCO - Formació complementària Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 10h. 23/10/2019 a 25/10/2019 Dimecres a Divendres 09:00 a 13:00
FOAP2019 FOAP2019 Química MF0045 - Operacions bàsiques de procés químic Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 150h. 29/10/2019 a 12/12/2019 Dilluns a Dijous 08:00 a 14:00
FOAP2019 FOAP2019 Química MF0046 - Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 170h. 17/12/2019 a 19/02/2020 Dilluns a Dijous 08:00 a 14:00
FOAP2019 FOAP2019 Química MF0047 - Control en planta química Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 130h. 25/02/2020 a 30/09/2020 Dilluns a Dijous 08:00 a 14:00
FOAP2019 FOAP2019 Química MF0048 - Seguretat i medi ambient en planta química Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 80h. 05/10/2020 a 23/10/2020 Dilluns a Dijous 08:00 a 14:00
FOAP2019 FOAP2019 Química MP0053 - Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 80h. 09/11/2020 a 26/11/2020 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV