ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

QUIE0108 OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat)

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
FOAP2021 FOAP 21 QUIMICA (*) FC - Formació complementària Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 10h. 14/12/2020 a 16/12/2020 Dilluns a Dijous 09:30 a 13:30
FOAP2021 FOAP 21 QUIMICA (*) MF0048 - Seguretat i medi ambient en planta química Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 80h. 20/12/2021 a 27/01/2022 Dilluns a Dijous 08:00 a 14:00
FOAP2021 FOAP 21 QUIMICA (*) MF0045 - Operacions bàsiques de procés químic Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 150h. 31/01/2022 a 16/03/2022 Dilluns a Dijous 08:00 a 14:00
FOAP2021 FOAP 21 QUIMICA (*) MF0046 - Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 170h. 17/03/2022 a 12/05/2022 Dilluns a Dijous 08:00 a 14:00
FOAP2021 FOAP 21 QUIMICA (*) MF0047 - Control en planta química Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 130h. 16/05/2022 a 22/06/2022 Dilluns a Dijous 08:00 a 14:00
FOAP2021 FOAP 21 QUIMICA (*) MP0053 - Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 80h. 01/07/2022 a 22/07/2022 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
*Al confirmar la demanda de reserva de plaça confirmo que accepto la Política de Privacitat i l'Avís legal aixi com el tractament de les dades aqui informades per part de l'Escola Sant Gervasi Cooperativa AQP per a les tasques de registre i informació
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV