ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

QUIE0108_2C OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat)

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20190028 Química CP CONS-2019 MF0048 - Seguretat i medi ambient en planta química Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 80h. 09/12/2019 a 25/02/2020 Dilluns a Dijous (Cada 15 dies) 16:00 a 20:00
PS20190028 Química CP CONS-2019 MF0045 - Operacions bàsiques de procés químic Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 150h. 08/01/2020 a 08/05/2020 Dilluns a Dijous (Cada 15 dies) 16:00 a 20:00
PS20190028 Química CP CONS-2019 MF0046 - Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 170h. 16/03/2020 a 16/07/2020 Dilluns a Dijous (Cada 15 dies) 16:00 a 20:00
PS20190028 Química CP CONS-2019 MF0047 - Control local en planta química Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 130h. 25/05/2020 a 01/10/2020 Dilluns a Dijous 16:00 a 20:00
PS20190028 Química CP CONS-2019 MP0053 - Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 80h. 05/10/2020 a 26/10/2020 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV