ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

QUIL0108 - ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat)

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
FOAP2018 FOAP2018 Química FCO - Formació complementària Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 10h. 09/01/2019 a 11/01/2019 De dimecres a divendres 09:00 a 13:00
FOAP2018 FOAP2018 Química MF0052 - Qualitat en laboratori. Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 130h. 15/01/2019 a 15/02/2019 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2018 Química MF0053 - Mostreig per a assaig i anàlisi Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 70h. 18/02/2019 a 06/03/2019 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2018 Química MF0341 - Mètode d'anàlisi químics Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 150h. 07/03/2019 a 11/04/2019 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2018 Química MF0342 - Mètodes instrumentals d'anàlisi químic Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 220h. 12/04/2019 a 14/06/2019 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
FOAP2018 FOAP2018 Química MP0026 - Pràctiques professionals no laborals (CP ANÀLISI QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) Subvencionat 100% pel SOC Preferentment desocupats 120h. 19/06/2019 a 17/07/2019 Dilluns a Divendres 08:00 a 14:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV