ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

QUIM-TARDOR:. GMP's, Control i gestió de la qualitat i Operacions bàsiques

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20180060 Química tardor CONS- 2018 Introducció a les G - Introducció a les GMP's Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 20h. 21/10/2019 a 28/10/2019 De dilluns a divendres 17:45 a 21:15
PS20180060 Química tardor CONS- 2018 Control i gestió de - Control i gestió de la qualitat en la indústria química Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 29/10/2019 a 12/11/2019 De dilluns a dijous 18:00 a 21:00
PS20180060 Química tardor CONS- 2018 Operacions bàsiques - Operacions bàsiques en planta química Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 50h. 13/11/2019 a 03/12/2019 De dilluns a divendres 17:45 a 21:15
PS20180060 Química tardor CONS- 2018 Assajos de qualitat - Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 18/11/2019 a 29/11/2019 De dilluns a divendres 18:00 a 21:00
PS20180060 Química tardor CONS- 2018 Introducció a les G - Introducció a les GMP's Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 20h. 27/11/2019 a 04/12/2019 De dilluns a divendres 17:45 a 21:15
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV