ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

QUIM-TARDOR:. Manipulació, matèries primeres i processos de fabricació.

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
PS20180060 Química tardor CONS- 2018 Manipulació de prod - Manipulació de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 15h. 16/09/2019 a 20/09/2019 De dilluns a divendres 18:00 a 21:00
PS20180060 Química tardor CONS- 2018 Matèries primeres e - Matèries primeres en la indústria química i afins Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 23/09/2019 a 04/10/2019 De dilluns a divendres 18:00 a 21:00
PS20180060 Química tardor CONS- 2018 Equips, operacions, - Equips, operacions, materials i processos Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 07/10/2019 a 18/10/2019 De dilluns a divendres 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV