ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Química 1

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
Aturada-Coronav Cursos Química CONS- 2019 QUIM I - Equips, operacions, materials i processos de la indústria química i afins Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 27/01/2020 a 11/02/2020 De dilluns a divendres 18:00 a 21:00
Aturada-Coronav Cursos Química CONS- 2019 QUIM I - Manipulació de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 15h. 17/02/2020 a 21/02/2020 De dilluns a divendres 18:15 a 21:15
Aturada-Coronav Cursos Química CONS- 2019 QUIM I - Matèries primeres en la indústria química Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 25/02/2020 a 11/03/2020 De dilluns a dijous 18:15 a 21:15
Aturada-Coronav Cursos Química CONS- 2019 QUIM I - Reglament de l' emmagatzematge de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 16h. 16/03/2020 a 24/03/2020 De dilluns a divendres 18:15 a 21:15
Aturada-Coronav Cursos Química CONS- 2019 QUIM I - Riscos químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 10h. 30/03/2020 a 02/04/2020 De dilluns a dijous 18:15 a 21:15
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV