ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Sanitari

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
SEPE2020 SANITARI - Codificació Clínica Subvencionado 100% por el SEPE Únicamente Trabajadores 25h. 19/05/2021 a 14/06/2021 Dilluns I dimecres - Mixta (16 sessions teleformació - 4 presencial) 18:00 a 22:00
SEPE2020 SANITARI - Teleasistencia Subvencionado 100% por el SEPE Únicamente Trabajadores 30h. 01/06/2021 a 22/07/2021 Dilluns I dimecres 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV