ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Tele-formació Farma

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
Aturada-Coronav TELEF-TIC 4.0 CONS-19 - Introducció a la Ciberseguretat Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 25h. 09/03/2021 a 08/04/2021 18:00 a 21:00
Aturada-Coronav TELEF-TIC 4.0 CONS-19 - Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 13/04/2021 a 13/05/2021 18:00 a 21:00
Aturada-Coronav TELEF-TIC 4.0 CONS-19 - Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 25/05/2021 a 28/06/2021 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV