ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Aula virtual- Tele formació

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
Aturada-Coronav TIC 4.0 CONS-19 - Introducció a la Ciberseguretat Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 25h. 23/03/2021 a 19/04/2021 Aula virtual-DM-DV 18:00 a 21:00
Aturada-Coronav TIC 4.0 CONS-19 - Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 26/05/2021 a 29/06/2021 Aula virtual-DLL-DM-DX 18:00 a 21:00
Aturada-Coronav TIC 4.0 CONS-19 - Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 30/06/2021 a 21/07/2021 Aula virtual DLL-DM-DX 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV