ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Teleformació QUÍMICA - Reglament. Operacions bàsiques. Manipulació de productes químics. Seguretat i Riscos químics

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
Aturada-Coronav TELEF-QUÍMICA CONS- 19 TELQUIM3 -01 - Reglaments d'emmagatzematge de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 16h. 21/09/2020 a 05/10/2020 Dilluns i Dimarts (Teleformació) 18:00 a 21:00
Aturada-Coronav TELEF-QUÍMICA CONS- 19 TELQUIM3 -02 - Operacions bàsiques de planta química Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 50h. 14/10/2020 a 30/11/2020 Dilluns i Dimecres (Teleformació) 18:00 a 21:00
Aturada-Coronav TELEF-QUÍMICA CONS- 19 TELQUIM3 -03 - Manipulació de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 15h. 19/01/2021 a 04/02/2021 Dimarts i Dijous (Teleformació) 18:00 a 21:00
Aturada-Coronav TELEF-QUÍMICA CONS- 19 TELQUIM3 -04 - Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 30h. 20/01/2021 a 22/02/2021 Dilluns i Dimecres (Teleformació) 18:00 a 21:00
Aturada-Coronav TELEF-QUÍMICA CONS- 19 TELQUIM3 -05 - Riscos químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 10h. 10/03/2021 a 22/03/2021 Dilluns (Teleformació) 18:00 a 21:00
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV