ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Reserves de plaça

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Teleformació QUÍMICA - Riscos i manipulació productes químics. Operacions bàsiques en planta química

Pla formatiu Itinerari Denominació Finançament Col·lectiu Hores Dates Dies setmanals Horari
Aturada-Coronav TELEF-QUÍMICA CONS- 19 TELQUIM1 -01 - Riscos Químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 10h. 26/05/2020 a 02/06/2020 Dimarts i Dijous (Teleformació) 18:00 a 21:20
Aturada-Coronav TELEF-QUÍMICA CONS- 19 TELQUIM1 -02 - Manipulació de productes químics Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 15h. 01/06/2020 a 15/06/2020 Dilluns i dimecres (Teleformació) 18:00 a 21:00
Aturada-Coronav TELEF-QUÍMICA CONS- 19 TELQUIM1 -03 - Operacions bàsiques de planta química Subvencionat 100% pel Consorci Preferentment Treballadors 50h. 16/06/2020 a 29/07/2020 De dilluns a dijous (Teleformació) 18:00 a 21:15
NIF/NIE/Altres*
Nom * Cognoms*
E-mail*
Data de naixement:*
Telèfon fix Mòbil*
Població* CP*
Nivell d'estudis finalitzats: *
Comentaris
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV