ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Acreditacions de Competències

Què és l'acreditació

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació permet a les persones aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.


El procediment d'acreditació de competències adquirides mitjançant l'experiència professional implica que la persona interessada hagi d'assistir aproximadament a cinc sessions presencials en el centre assignat.

 

La comissió avaluadora expedeix el certificat d'acreditació de competències, amb validesa oficial, a les persones que superin l'etapa d'avaluació. 

 

Les acreditacions de competències també és podem adquirir mitjançant la realització de formació professional:

 

  • Cicles formatius de grau mitjà o de grau superior. (Via ensenyament)
  • Certificats de professionalitat. (Via laboral)

 

El Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya (CQCAT) és l’instrument del Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional de Catalunya (SQCAT)