ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Marc Europeu de les Qualificacions Professionals


 

Marc Europeu de les qualificacions professionals

 

A l'estratègia europea del 2020, l'economia europea s'haurà de basar a la innovació, el coneixement i la generació d’un alt valor afegit. Per aconseguir-ho es prioritzaran dos objectius bàsics:

 

  1. La mobilitat dels seus ciutadans.
  2. L’accés a l’aprenentatge permanent i al llarg de tota la vida, que permeti a tots els ciutadans incrementar la seva competència professional.

 

Un element clau per aconseguir-ho és la millora de la transparència i transferència de les qualificacions professionals, amb validesa a tot la unió europea.

 

 

L’EQF (European Qualifications Framework) és el referent que relaciona entre sí els sistemes de qualificacions dels països i serveix de mecanisme de conversió per a millorar la interpretació de les qualificacions dels diferents països i sistemes a Europa.