Accions formatives

Des d'AQP Sant Gervasi tenim molt presents les necessitats del mercat laboral per garantir les sortides professionals dels nostres alumnes i proporcionar-los formació continua per seguir consolidant la seva carrera.