ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Tramitació de títols

Sol·licitar un certificat de professionalitat o una acreditació parcial acumulable

 

Les persones que hagin finalitzat i superat tots i cadascun del mòduls formatius, inclòs el mòdul de pràctiques, o bé hagin superat un o més mòduls formatius d’un certificat de professionalitat sense haver completat el certificat (sempre que es correspongui a com a mínim a una unitat de competència), podran tramitar la sol·licitud de certificat de professionalitat o l’acreditació parcial acumulable.

 

Per tramitar la sol·licitud del títol, s’haurà d’accedir a la pàgina web del SOC on s’explica com el/la sol·licitant realitzarà la tramitació de la sol·licitud on line. Com apunt indicar-vos que al segon pas del tràmit i en l’apartat “Via d’obtenció de la unitat” s’ha d’indicar via laboral, Servei d’Ocupació de Catalunya.

 

Un cop mecanitzada i impresa la sol·licitud, en suport paper i amb la possible documentació complementària (certificat centre), s’ha de presentar per registre, preferentment del Servei Territorial que correspongui segons el punt de recollida del títol que heu elegit en la sol·licitud i que la mateixa sol·licitud us indica (a la web del SOC apareixen les adreces del servei territorial a Barcelona). També la podreu lliurar a la vostra oficina de treball.

 

A continuació us indiquem el link de la web del SOC perquè, en el cas d’interessar-te puguis realitzar la teva sol·licitud de títol:

https://www.oficinadetreball.cat/socfuncions/IniciCertificatProf.do?idiomaNavegacio=es&secure=S

 

Per a l’expedició dels certificats de professionalitat o les acreditacions parcials acumulables es requereix el pagament d’unes taxes.

 

Per a més informació del procés de sol·licitud, inscripció, expedició i lliurament de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables descarregueu-vos la Guia informativa sobre la tramitació via web de la sol·licitud de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables

 

Tanmateix per ampliar aquesta informació haureu d’accedir a la pàgina del SOC, apartat Certificats de professionalitat. Us adjuntem el link per accedir-hi.

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/Certificats_professionalitat.html#Sol_licitar_certificat_professionalitat