AQP - Àrea de Qualificacions Professionals de l'Escola Sant Gervasi

L'Àrea de Qualificacions Professionals (AQP) neix l’any 1984 en el sí de l’Escola Sant Gervasi, una cooperativa de treball associat amb més de 50 anys d’història que ofereix estudis d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius,Certificats de Professionalitat i cursos de Qualificació Professional a més de 1800 alumnes.

 

A l’ AQP dissenyem i impartim itineraris i formacions enfocades a diferents col·lectius: joves, persones a l'atur o persones treballadores/en actiu, entre d’altres. Oferim oportunitats als joves i  adults perquè assoleixin les competències necessàries per a ser treballadors ben qualificats i amb les aptituds que exigeix el mercat de treball, al temps que els formem perquè siguin perfils més polivalents en els seus llocs de treball.

El nostre alumnat no només adquireix i amplia coneixements, sinó que s’acredita amb títols oficials que els capaciten per a desenvolupar l’activitat professional per la qual s’han format.

Al llarg de la nostra trajectòria hem format a treballadors mitjançant diferents programes subvencionats per la Generalitat de Catalunya, l'Estat i els Fons Socials Europeus, com son Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, FORCEM, el Servei d'Ocupació de Catalunya, FUNDAE i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 

Línies formatives