Què ens defineix?

La nostra visió i valors

Des de l’AQP treballem per generar contextos d’aprenentatges transformadors que contribueixin al desenvolupament integral de les persones al llarg de la vida perquè esdevinguin referents en la construcció d’una societat més cooperadora i sostenible.

Treballem per

Ser referents pel nostre model educatiu, social i de gestió, capaç d’innovar i anticipar-se constantment a l’entorn, on les persones siguin l’eix vertebrador d’un projecte viu, inspirador i il·lusionant.

Quins valors ens caracteritzen?

Coneixement: el saber, la professionalitat i l’experiència fonamenten tot el que fem.

Creixement: innovació, creativitat i desenvolupament de les persones, els nostres impulsors.

Transformació social: compromís amb la construcció d’una societat millor per a tothom, des de l’inconformisme, arrelats al territori i amb visió global.

Responsabilitat: Honestedat, coherència i transparència, assumint els resultats del que fem.

Proximitat: confiança, respecte i calidesa perquè cada persona és única.

 

Formació de qualitat

La política de qualitat d’ Escola Sant Gervasi inclou el compromís de complir amb els tots els requisits legals i oficials necessaris i la millora contínua del Sistema de Gestió de Qualitat. 

Des d'abril de 2004, estem certificats amb el segell de qualitat ISO 9001, aplicable al disseny, desenvolupament i realització de cursos de formació ocupacional.