Farmaquímica

Som un centre de referència de la formació i qualificació en farmaquímica

L'Escola Sant Gervasi és centre un reconegut per la seva trajectòria en la formació i qualificació dels professionals del sector de la farmaquímica. Abasta activitats econòmiques i productives tant àmplies com: química fina de consum i alimentària, química farmacèutica i cosmètica, producció farmacèutica i cosmètica, fisicoquímica, microbiologia, biotecnologia i nutricèutica.

Per la seva transversalitat, les formacions d'anàlisi i control de la qualitat apliquen a la major part dels sectors industrials que han de garantir la qualitat de les matèries primeres i els productes finalitzats.

Impulsant el projecte de la farmaquímica, l'Escola Sant Gervasi vol donar resposta a:

  • La necessitat que tenen les empreses de formar i qualificar als seus treballadors en competències específiques i tècniques, en  molts casos promocionant i fent evolucionar la carrera professional dels seus treballadors.
  • Les necessitats dels treballadors de fer evolucionar el seu perfil professional, incorporant noves competències tècniques que els permeti no tant sols millorar la seva capacitat tècnica, sinó també guanyar en flexibilitat i polivalència.
Serveis per a empreses i els seus treballadors

El sector de la farmaquímica està ubicat territorialment a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Barcelona, Maresmes, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat i la Selva).

El projecte de la formació i qualificació professional de la farmaquímica impulsat des d'Escola Sant Gervasi està centrat en els eixos que marca el nou Sistema de la Formació i Qualificació permanent i al llarg de tota la vida.

La formació i qualificació professional permanent i al llarg de la vida està basada en els següents pilars:

  • La formació flexible i modular, que permeti a les persones obtenir noves competències, o actualitzar les que ja tenen tot fent-lo compatible amb les obligacions laborals, familiars i expectatives personals.
  • Capitalitzant els esforços de formació i qualificació professional que realitzen les empreses i les persones, de manera que es puguin reconèixer i convertir-los en acreditacions oficials.
  • El disseny dels itineraris personals professionalitzadors, que permeti a les empreses tenir treballadors amb les competències necessàries i al treballadors incorporar aquelles que li permetrà adaptar-se a les exigències del seu lloc de treball.
  • Integració dels diferents subsistema de la Formació Professional, tant de la FP que es realitza en els Instituts, com la FP per l'ocupació que les persones realitzen en períodes d'ocupació o bé d'atur.
  • Mobilitat europea: el Sistema de les Qualificacions Professionals ha de permetre la mobilitat dins de l'espai europeu a través d'un sistema unificat de reconeixement l'EQF (European Qualification Framework).