Línies formatives

Química

La línia de Química inclou formació integral i qualificadora, Certificats de Professionalitat, cursos presencials i online tant per a persones treballadores com aquelles que estan en situació d'atur.

L’Escola Sant Gervasi és un centre acreditat pel SOC i, des d'AQP, oferim diferents Certificats de Professionalitat (formació oficial), subvencionats 100% per a persones en situació d’atur i per a persones treballadores. Tots ells amb diferents nivells de qualificació: 1, 2 i 3.

Quins són?

  • Operador de planta química (QUIE0108_2)
  • Elaboració de productes farmacèutics i afins (QUIM0109_2)
  • Anàlisi química (QUIL0108_3)
  • Assajos físics i fisicoquímics (QUIA0108_3)
  • Assajos microbiològics i biotecnològics (QUIA0208_3)

També disposem d’una amplia oferta de cursos presencials i online, entre ells: Introducció a les GMPs, manipulació de productes químics, elaboració de PNTs a la indústria alimentària…